Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

a l'empara de

És la forma correcta equivalent a la locució castellana al amparo de.