Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

*a l'efecte

Quan va sol, és un castellanisme que cal substituir, segons el context, per amb aquesta finalitat, amb aquest fi o amb aquest objecte:

*Tindrem en compte totes les observacions presentades a l'efecte.

Tindrem en compte totes les observacions presentades amb aquest fi.