Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

*a jutjar per

És un castellanisme que cal substituir per si hem de jutjar per o altres alternatives com ara si ens basem en, si tenim en compte, etc.
 


La seqüència a + infinitiu amb valor condicional