Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

a falta de

És correcta quan vol dir 'en absència de' però no pas amb valor temporal:

A falta del president, el secretari firmarà el document.

En absència del president, el secretari firmarà el document.

Si el president no hi és, el secretari firmarà el document.


*A falta de tres dies perquè s'aprovi el PEQ, la Comissió només hi ha presentat dues esmenes.

Quan falten tres dies perquè s'aprovi el PEQ, la Comissió només hi ha presentat dues esmenes.
 


a manca de