Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

Documents acreditatius i carnets

S'escriuen amb minúscula:

el carnet de la URV
el documento nacional de identidad (DNI)
the passport