Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

mentre / mentre que / mentrestant

Cal no barrejar aquestes tres formes: mentre indica simultaneïtat, mentre que introdueix una oposició i mentrestant també és temporal i sempre s'utilitza aïllat:

Us informo que, mentre durin les obres, les classes d'informàtica es traslladaran a l'aula 2004.

Hem observat que els alumnes matriculats de doctorat disminueixen, mentre que els de postgrau augmenten.

Us informo que, mentrestant, les classes d'informàtica es traslladaran a l'aula 2004.


No fem servir mentre adverbialment:

*Els altres, mentre, podeu emplenar les caselles del qüestionari.

Els altres, mentrestant, podeu emplenar les caselles del qüestionari.