Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

Parts de documents normatius

En català i castellà, s'escriuen amb minúscula:

la disposició transitòria primera
el título VII del Código Penal


En anglès, però, van amb majúscula inicial:

In Article 7 of the Constitution of the United States [...]