Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

adjunt

L'adjectiu adjunt, quan acompanya el verb trametre, es fa concordar amb el complement del verb i es posa entre comes:

*Us trameto adjunt les cinc còpies del text del conveni que ens vau demanar.

Us trameto, adjuntes, les cinc còpies del text del conveni que ens vau demanar.


No es pot començar una frase amb l'adjectiu adjunt:

*Adjunt us trameto la memòria de creació de l'Institut Universitari d'Estudis Clàssics.

Us trameto, adjunta, la memòria de creació de l'Institut Universitari d'Estudis Clàssics.


De tota manera, normalment és innecessari recórrer a aquest adjectiu si l'objectiu principal del missatge és comunicar que s'envia alguna cosa:

Us envio els documents relatius a l'adquisició del microscopi NETA.

Us faig arribar les fitxes que cal emplenar.