Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

tenir clar

L'expressió tenir clar és una expressió col·loquial que no fem servir en els textos de la URV:

*El director ha dit que té clar que el termini no s'ampliarà.

El director ha dit que sap / que és conscient que el termini no s'ampliarà.
 


deixar clar

quedar clar