Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

reflectir/*reflexar

És un error fer servir el castellanisme *reflexar en comptes de reflectir, que és el verb correcte:

*Aquesta idea tan bona no es reflexa en el teu escrit.

Aquesta idea tan bona no es reflecteix en el teu escrit.


Si el que volem expressar és que la vista s'ofusca per excés de llum (tant en sentit literal com en sentit figurat), el verb adequat és enlluernar:

Els vidres de les finestres de la facultat enlluernen els vianants.

Un plantejament tan ben fet de la tesi va enlluernar tothom.