Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

postular

No es pot utilitzar postular per expressar que es té una opinió:

*El Dr. López diu que ell postula que hi hagi més assignatures anuals.

El Dr. López diu que ell defensa/proposa que hi hagi més assignatures anuals.


El verb postular significa 'admetre com a postulat':

La biologia postula que la vida existeix: no pretén demostrar-ho.