Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

palesar

El verb palesar no es pot fer servir per expressar que es té la voluntat de fer constar o de fer saber alguna cosa. Són incorrectes les frases següents:

*El coordinador del programa ha palesat la sorpresa dels professors participants.

*Durant el torn obert de paraules el Dr. Navarro ha indicat que volia palesar que hi ha molt poc temps per presentar esmenes.


Les frases correctes corresponents són les següents:

El coordinador del programa ha fet conèixer / ha expressat la sorpresa dels professors participants.

Durant el torn obert de paraules el Dr. Navarro ha indicat que volia dir / manifestar / fer saber / fer notar que hi ha molt poc temps per presentar esmenes.


Són correctes les frases següents, en les quals el verb no expressa acció voluntària (el subjecte no és de persona):

Les dades que tenim palesen que hi ha hagut un creixement de la demanda de places.

Aquests símptomes palesaven un canvi de percepció de les relacions entre el poder i el poble.