Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

informar

Cal recordar que l'ús administratiu correcte requereix les preposicions de o sobre. D'altra banda, la persona informada és el complement directe i, per tant, no s'introdueix amb la preposició a.


Construccions incorrectes:

*La comissió va informar el projecte favorablement.

*Hem informat a tots els professors de l'hora de la reunió.

*L'hi han informat incorrectament.

*M'han informat de que / de què el projecte ha estat admès.


Construccions correctes:

La comissió va informar sobre el projecte favorablement.

Hem informat tots els professors de l'hora de la reunió.

L'han informat incorrectament.

M'han informat que el projecte ha estat admès.

Aquí informen de/sobre les beques als estudiants.