Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

continuar/seguir

Davant d'un gerundi és indiferent escriure el verb continuar o el verb seguir:

Ha continuat/seguit treballant en el mateix projecte.