Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

citar

Utilitzem citar quan expressem que es fa una citació (que es reprodueix un text):

Va citar textualment les paraules del decret.

Ha citat un paràgraf sencer en suport de la seva hipòtesi.


També l'utilitzem per referir-nos a l'autor del qual se cita alguna cosa:

Va citar Virgili (= Va fer una citació d'un text de Virgili)


També utilitzem citar per esmentar autors o textos que hem adduït com a suport del que diem, amb independència que materialment hàgim fet o no una citació pròpiament dita:

Hem citat aquests autors perquè mostren sintonia amb la nostra tesi.

Altres treballs amb aquesta orientació científica són el ja citat de Carreté (1991), el de Bargalló (en premsa) i el de Bastardas (1997).


En canvi, no utilitzem el verb citar si només volem dir anomenar, esmentar, mencionar, al·ludir o fer referència. Fixem-nos en una frase com la següent:

Durant la conferència t'ha citat un parell de vegades.

Aquesta frase significa 'Durant la conferència ha citat un text teu un parell de vegades', o bé 'Durant la conferència ha fet referència a tu com a suport d'alguna de les coses que deia', però no significa simplement 'Durant la conferència t'ha anomenat un parell de vegades'.


En un altre ordre de coses, el verb citar es fa servir en les citacions, el document administratiu en què es requereix la presència d'algú en un lloc i un temps determinats.
 


anomenar

cita/citació