Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

celebrar

Només fem servir el verb celebrar si volem fer referència a un acte que té realment caràcter festiu:

Després de la reunió del consell celebrarem el final de trimestre amb una copa de cava.

Va celebrar que havia aprovat amb una festa a Salou.


En els altres casos recorrem a altres verbs:

Al desembre hi haurà eleccions de representants sindicals.

Es farà una reunió extraordinària.

L'any passat va tenir lloc el III Congrés Internacional sobre Ramon Llull.