Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

comunicació

Quan ens referim a una exposició oral breu de temàtica acadèmica o científica, utilitzem el terme comunicació (i no l'anglicisme paper) i el verb presentar:

El nostre grup ha presentat quinze comunicacions a congressos internacionals.

Els qui vulguin presentar una comunicació han de sol·licitar-ho al comitè científic abans del 3 de maig.


El terme presentació, un anglicisme d'introducció recent, el reservem per indicar una exposició breu de temàtica no científica ni acadèmica, acompanyada de recursos audiovisuals o multimèdia:

El vicerector d'Economia ha preparat una presentació perquè puguem entendre i assimilar bé les línies generals del pressupost de l'any que ve.