Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

Els números de telèfon

Escrivim els números de telèfon agrupant les xifres de tres en tres:

El telèfon per atendre aquesta mena de consultes és el 977 654 998.
Si voleu més informació, podeu telefonar a l'Agència de Qualitat (932 445 989).


Si  només donem una de les extensions de la URV, agrupem les xifres en un sol bloc:

Cal que telefoneu urgentment al Servei (ext. 8191).


Quan informem del nostre número de telèfon a algú d'un país estranger, escrivim el prefix de l'Estat espanyol entre paràntesis i separat de les altres xifres per un espai en blanc:

Si necessiteu trucar-nos des de la Universitat de Perpinyà, us informem que el nostre número de telèfon és (34) 977 559 752.