Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

Criteris generals sobre lèxic

El lèxic que utilitzem en els textos de la URV és un lèxic neutre, correcte, propi de la formalitat que correspon als registres administratiu, acadèmic i científic. Seguim el lèxic normatiu establert en les obres principals de referència, sobretot al Diccionari de la llengua catalana de l'Institut d'Estudis Catalans (DIEC). Al costat d'aquesta obra, tenim també com a guia el Gran diccionari de la llengua catalana d'Enciclopèdia Catalana (1998), el Gran diccionari 62 de la llengua catalana (2000) –publicat per Edicions 62– i el Diccionari valencià (1995) –editat per la Generalitat Valenciana, l'Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana i Edicions Bromera.

Les necessitats comunicatives exigeixen de vegades el recurs a paraules que encara no recull el DIEC. Per al lèxic general, ens pot servir de guia el criteri següent. Si un mot no apareix al DIEC però apareix almenys en dos dels diccionaris esmentats al paràgraf anterior, el considerem correcte i, per tant, el podem utilitzar. Si només apareix en un dels diccionaris, l'acceptació dependrà en cada cas de la possibilitat real de prescindir-ne. Si tenim dubtes, podem recórrer a l'assessorament del Servei Lingüístic.