Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

Observacions sobre toponímia

No escrivim Hispanoamèrica ni Iberoamèrica sinó Amèrica Llatina. Tampoc no escrivim Sud-amèrica ni Centramèrica sinó Amèrica del Sud i Amèrica Central. No utilitzem Amèrica del Sud si el que volem indicar és l'Amèrica Llatina (Mèxic, per exemple, pertany a l'Amèrica Llatina però no a l'Amèrica del Sud).

Podem fer servir els topònims Països Catalans, País Valencià, Franja de Ponent i Catalunya Nord encara que no siguin oficials, ja que són topònims que tenen tradició en català.

El topònim català per a la capital de Mallorca és Palma, i no pas Palma de Mallorca.

Per referir-nos a l'estat politicojurídic dins el qual hi ha Catalunya, podem usar Espanya i Estat espanyol, tot i que normalment utilitzem aquest darrer designador.

L'adjectiu nacional el reservem, sempre que sigui possible (és a dir, si el text no queda clarament forçat), amb el sentit 'de Catalunya' o 'dels Països Catalans'. Per referir-nos a Espanya usem estatal o espanyol.