Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

El punt i coma

En el català estàndard d'avui l'ús del punt i coma ha quedat pràcticament reduït a les enumeracions que contenen complements explicatius:

Hi van participar les persones següents: Josep Roig, president del comitè; Blanca Tell, secretària; Joan Bech, vocal primer; Marc Pons, vocal segon; Anna Coll, tresorera.

En aquest volum editem les obres següents: Croquis del natural, el seu primer recull de contes; La papallona, que és la primera novel·la; La febre d'or, l'obra més ambiciosa.


Hem de tenir en compte que si l'últim element de la relació va introduït per la conjunció i, el punt i coma se substitueix per una coma:

*Hi van participar les persones següents: Josep Roig, president del comitè; Blanca Tell, secretària; Joan Bech, vocal primer; Marc Pons, vocal segon; i Anna Coll, tresorera.

Hi van participar les persones següents: Josep Roig, president del comitè; Blanca Tell, secretària; Joan Bech, vocal primer; Marc Pons, vocal segon, i Anna Coll, tresorera.


Ocasionalment, es pot fer servir el punt i coma en comptes del punt si volem relacionar més estretament el contingut de dues oracions:

Llavors, d'una banda, als ciutadans no els agrada que els vigilin; de l'altra, els agrada que algú vigili l'ordre públic i se'n faci responsable.


Hi pot haver altres motius circumstancials per substituir un punt per un punt i coma. En aquest exemple hi ha un punt i coma per evitar haver de començar la frase següent amb majúscula, extrem que quedaria estrany perquè el text de dins dels parèntesis comença amb minúscula:

Tot seguit donem uns quants exemples de frases mal puntuades (alguns dels exemples són del manual de Pujol i Solà; no ho indicarem necessàriament).