Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

La barra inclinada

La barra inclinada s'usa sovint per indicar una segona forma d'una paraula o d'un conjunt de paraules, i per indicar coordinació o oposició. Convé tenir en compte que en tots aquests casos es deixa un espai abans i després de la barra si les seqüències de banda i banda són de més d'una paraula:

Les relacions Catalunya/Espanya són el tema del curs.


*Les relacions Amèrica del Nord/Amèrica del Sud van donar lloc a un debat intens.

Les relacions Amèrica del Nord / Amèrica del Sud van donar lloc a un debat intens.


Senyor/a,


*Benvolgut company/Benvolguda companya,

Benvolgut company / Benvolguda companya,