Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

Altres noms que expressen temps

Per situar un fet en el temps podem recórrer a altres noms que designen períodes o moments. Els exemples següents mostren maneres correctes i maneres incorrectes de fer-ho (els exemples estan ordenats alfabèticament pel nom del període o moment):

Avui dia / Avui en dia (a la URV preferim la primera expressió) aquesta pràctica ha estat abandonada.


Aquesta assignatura no es va activar al curs / en el curs 2001-2002.

*Aquesta assignatura no es va activar el curs 2001-2002.


Va ser conegut a la dècada dels trenta / en aquesta dècada / en una altra dècada.


Va viure a l'època de Milà i Fontanals / en l'època de Milà i Fontanals / en aquesta època / en una època molt reculada.


Aprofitaré aquest Nadal  per llegir-me el llibre.

*Aprofitaré aquests Nadals per llegir-me el llibre.


No hi ha classe en el període d'exàmens / en aquest període / en un període comprès entre 1921 i 1827.


Aquesta assignatura s'impartirà al segon quadrimestre / en el segon quadrimestre.

*Aquesta assignatura s'impartirà el segon quadrimestre.


Cal que firmeu les actes la primera quinzena / a la primera quinzena / en la primera quinzena de juliol.


Els exàmens es van fer la setmana del 21 al 27.

*Els exàmens es van fer a la setmana / en la setmana del 21 al 27.


La reunió es farà la setmana que ve / la primera setmana de març / la setmana passada / aquesta setmana.


Els fets que narra la història se situen en un temps indeterminat.


La pròxima vegada vigilarem més.
 


avui dia, avui en dia

el dia següent

proppassat, passat, propvinent, vinent