Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

L'expressió del segle

Per expressar que un fet passa en un determinat segle, escrivim la xifra del segle amb article i precedida de les preposicions a o en:

La institució universitària és antiga: va néixer al segle xiii / en el segle xiii.

*La institució universitària és antiga: va néixer el segle xiii.


Aquests estudis tenien molta demanda al segle passat / en el segle passat.

*Aquests estudis tenien molta demanda el segle passat.


Si la desginació temporal porta l'indefinit un, hi posem al davant la preposició en:

Per expressar que un fet passa en un determinat segle fem servir nombres romans.


Si l'expressió temporal porta un demostratiu, la pràctica no canvia:

En aquest segle de què parlem el contrast entre la vida rural i la vida urbana era molt fort.


Si el sintagma temporal és plural, la pràctica és la mateixa:

Aquesta opinió era general als segles xviii i xix / en els segles xviii i xix.

*Aquesta opinió era general els segles xviii i xix.


Per a altres necessitats expressives poden servir de guia els exemples següents:

En quin segle es van inventar els exàmens?
Hem avançat molt en l'últim quart de segle.