Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

L'expressió de les estacions

Per expressar que un fet passa en una determinada estació de l'any, escrivim el nom de l'estació amb article i precedit de la preposició a:

El curs intensiu d'anglès es farà a l'estiu.

*El curs intensiu d'anglès es farà en estiu / en l'estiu / l'estiu.


No canvia la pràctica si el nom de l'estació porta complements:

Es va inaugurar a la primavera de 1985 / a l'hivern de l'any passat / a la tardor de fa quatre anys.


Si la designació temporal porta l'indefinit un, hi posem al davant la preposició en:

Per expressar que un fet passa en una determinada estació de l'any, escrivim el nom de l'estació amb article i precedit de preposició.
No és estrany que, en una primavera com aquesta, plogui menys del que s'espera.


Però si l'expressió temporal porta un demostratiu, no hi posem preposició:

Cal tenir enllestit un primer esborany del projecte aquesta primavera.


Per a altres necessitats expressives poden servir de guia els exemples següents:

En quina estació plou més?
Hem estat treballant en aquest projecte tot l'estiu.
En tot l'estiu no hem rebut resposta.