Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

L'expressió del dia

Els exemples següents mostren uns quants dels recursos de què ens servim a la URV per expressar el dia en què s'esdevé alguna cosa:

Vam parlar d'aquesta qüestió el dia que vam signar el contracte.

La inauguració es va fer un dia que feia molt de fred.

Un dels dies, que podria ser el primer, només caldrà que feu dues hores de classe.

El termini de presentació d'al·legacions acaba aquest dia que s'indica aquí.

Tenim classe de pràctiques un dia a la setmana.

Podreu consultar l'aulari definitiu els dies anteriors a l'inici del curs.

El congrés es farà a Reus els dies 17, 18 i 19 de novembre.

Pot ser que la resposta encara es retardi uns quants dies / uns dies.

Aquests dies hem aprofitat per intercanviar experiències docents.

En dies com aquest / En un dia com aquest l'atmosfera se satura d'humitat.

Us vam enviar fa dies / fa uns dies la convocatòria de la reunió.

Fa dies que esperem el vostre informe final.

Ha dit que respondrà aquest dijous.

Va dir que l'examen havia de ser un dissabte.

El primer dia de classe enguany s'escau en dimecres.


En la portada de tríptics i programes en què s'informa d'una manera general de la durada d'una activitat, no és necessari escriure cada un dels dies durant els quals té lloc l'activitat. Tots dos exemples són adequats:

III Congrés d'Arqueologia Medieval. Tarragona, 7, 8 i 9 de juliol de 2003.
II Congrés d'Arqueologia Medieval. Tarragona, 7-9 de juliol de 2003.
 


La preposició en les dates

L'article amb els dies de la setmana

L'article i les comes amb els dies de la setmana i els dies del mes

La paraula dia

abans-d'ahir

demà passat