Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

Estudis i assignatures

En català i castellà, s'escriuen amb majúscula inicial tots els mots que formen part dels noms d'assignatures, graus, màsters, titulacions antigues, programes de doctorat, cursos, etc. En canvi, van amb minúscula els noms comuns d'aquestes designacions:

l'assignatura Bioquímica i Biologia Molecular                                                                                
la asignatura Bioquímica y Biología Molecular

el grau de Psicologia
el grado de Psicología

el màster universitari en Dret Ambiental
el máster universitario en Derecho Ambiental   


En canvi, en anglès, el genèric s'escriu amb majúscula inicial si és el nom d'una titulació:

the Bachelor's Degree in Psychology
the University Master's Degree in Environmental Law

Però:

the subject Biochemistry and Molecular Biology


De tota manera, en totes tres llengües utilitzem la minúscula quan no ens referim pròpiament a estudis ni assignatures:

És una apassionada de la física quàntica.
Es una apasionada de la física cuántica.
She has a passion for quantum physics.


El mot curs s'escriu amb minúscula inicial si no forma part del nom del curs:

el curs Anglès 3
el curso Inglés 3
the course English 3

Però:

el Curs General d'Empresa i Llengua Espanyola
el Curso General de Empresa y Lengua Española
the General Business and Spanish Language Course