Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

La preposició per davant la conjunció que

Substituïm el conjunt format per la preposició per i la conjunció que per perquè:

*El secretari es preocupa per que / per què es compleixin els acords.

El secretari es preocupa pel compliment dels acords.

El secretari es preocupa perquè es compleixin els acords.


*Els rius cantàbrics es caracteritzen per que / per què tenen poca llargada i forts desnivells.

Els rius cantàbrics es caracteritzen per la poca llargada i els forts desnivells.

Els rius cantàbrics es caracteritzen per tenir poca llargada i forts desnivells.

Els rius cantàbrics es caracteritzen perquè tenen poca llargada i forts desnivells.