Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

Les preposicions per i per a

Utilitzem per a davant d'un sintagma nominal que expressi finalitat, destinació o futur o que indiqui el benefici d'una acció:

*Us comuniquem que heu estat designat president d'un dels tribunals per les proves de selectivitat d'enguany.

Us comuniquem que heu estat designat president d'un dels tribunals per a les proves de selectivitat d'enguany.


*Tenim els documents per la sol·licitud.

Tenim els documents per a la sol·licitud.


*Són beques pels alumnes de l'últim curs.

Són beques per als alumnes de l'últim curs.


*La forma lo pel masculí singular era llavors considerada la més correcta.

La forma lo per al masculí singular era llavors considerada la més correcta.


*Ho deixen pel dia 18, que farem una altra reunió.

Ho deixen per al dia 18, que farem una altra reunió.


*Això és molt bo pels alumnes.

Això és molt bo per als alumnes.


En tots els altres casos utilitzem per:

Us comuniquem que heu estat elegit per presidir el tribunal de revisió d'exàmens.
Tenim els documents per fer la sol·licitud.
Ho deixarem per divendres, que farem una altra reunió.
Aquest concepte va ser introduït a Europa per l'escola danesa.
La denúncia de trànsit ens va arribar per correu.
Són els documents necessaris per matricular-se.
La borsa d'habitatge té pisos per llogar.
Li han donat una beca per investigar sobre el càncer.
Hem quedat per demà.
Lluitem per la llibertat.
Pels autors més moderns, aquesta classificació té poc rigor.
És per això que tothom portava armes de foc.
Aquesta expressió era, per Fabra, incorrecta.
Recorre a fonts desconegudes per elaborar els seus repertoris.
Aquí hi ha material per resoldre dubtes dels alumnes.
 


La preposició per quan introdueix oracions d'infinitiu amb valor causal