Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

Les preposicions a i en en els complements de lloc que indiquen lloc situacional

Quan indiquem lloc situacional, escrivim la preposició a davant d'article determinat i davant d'infinitiu, i la preposició en davant d'article indeterminat, indefinit, numeral, demostratiu, relatiu i nom sense article:

Fem classe a l'aula 3105.
La Júlia és a treballar.
Fem classe en una aula petita.
Farem classe en alguna de les aules lliures.
No farem classe en cap de les aules plenes.
Estan instal·lats en tres despatxos del segon pis.
Fem classe en aquesta aula.
Aquesta és l'aula en què farem l'examen.
Treballem en despatxos sense condicions.


Constitueixen una excepció algunes expressions més o menys lexicalitzades, que s'escriuen amb a encara que siguin sintagmes nominals sense determinant: a casa, a terra, a taula, a classe:

El professor Pérez és a casa: no ha vingut perquè està malalt.
La Dra. Montserrat és a classe.


Davant de quin podem escriure a o en:

A quina / En quina aula farem classe?
 


La preposició en els topònims