Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

Coreferents

En català i castellà, per no repetir el nom d'un organisme o entitat, moltes vegades es recorre a un sinònim o coreferent, que sempre s'escriu amb minúscules:

el centre [la Facultat o l'Escola]
l'equip de govern [el Consell de Direcció]

la cámara autonómica [el Parlament]
el consistorio [el Ayuntamiento]


En anglès, però, és habitual no utilitzar el coreferent i repetir el nom de l'organisme (sencer o incomplet).