Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

Les preposicions que es construeixen seguides de de

Hi ha preposicions que poden anar tot soles i que, a més, poden construir-se amb la preposició de:

El paper era dins un calaix / era dins d'un calaix.

A la URV no establim cap preferència en relació amb aquest punt. Entre les preposicions que admeten aquesta doble possibilitat hi ha damunt, darrere, davant, dins, dintre i la locució a part.


Hem de tenir en compte, de tota manera, que els conjunts formats per més d'una preposició normalment sí que exigeixen la preposició de:

dins un calaix [i també] dins d'un calaix [però] a dins d'un calaix
damunt la taula [i també] damunt de la taula [però] per damunt de la taula


I convé que tinguem present que si les preposicions regeixen de i pronom personal fort, normalment substituïm el conjunt per un possessiu:

dintre meu 

*dintre de mi


a favor teu

*a favor de tu


en contra nostre

*en contra de nosaltres