Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

Pleonasmes pronominals

Si un complement ocupa, en la frase, el lloc que li correspon, no és correcte reproduir-lo per mitjà d'un pronom feble:

*A continuació ha intervingut el Dr. Lluís Macedònia, i ha dit que tots plegats n'hem parlat ja prou del problema.

A continuació ha intervingut el Dr. Lluís Macedònia, i ha dit que tots plegats hem parlat ja prou del problema.


*L'equip deganal vol donar-li una afectuosa benvinguda a l'Esther.

L'equip deganal vol donar una afectuosa benvinguda a l'Esther.


*A la sessió d'avui el director del Departament li ha dit al president del Consell Social que les empreses tarragonines no inverteixen prou en recerca universitària.

A la sessió d'avui el director del Departament ha dit al president del Consell Social que les empreses tarragonines no inverteixen prou en recerca universitària.


*Ja li hem comunicat al director que demà tindrà l'esborrany.

Ja hem comunicat al director que demà tindrà l'esborrany.


S'exceptuen de la regla anterior els complements d'uns quants verbs que exigeixen sempre la duplicació de pronom i complement. Són els verbs amb pronom obligatori.


Si el complement ha estat desplaçat al començament o al final de la frase, sí que és correcte, amb tots els verbs, que a més s'hi escrigui un pronom feble.
 


Verbs amb pronom obligatori

La puntuació en les tematitzacions a l'esquerra

La puntuació en les tematitzacions a la dreta

Duplicacions pronominals obligatòries