Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

La concordança dels elements coordinats que formen un conjunt

Els noms o verbs coordinats que formen un conjunt que es percep com a unitari permeten que el predicat o l'adjectiu que els acompanya vagin tant en singular com en plural:

Treballar i lluitar és la màxima dels obrers.
Treballar i lluitar són la màxima dels obrers.

Llengua i literatura catalana.
Llengua i literatura catalanes.