Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

Verbs del tipus agradar i del tipus preocupar amb el complement en posició inicial

Tant els verbs del tipus agradar com els verbs del tipus preocupar porten molt sovint el complement en posició inicial (abans del verb). Llavors aquest complement porta sempre la preposició a, tant si és complement indirecte (verbs del tipus agradar) com si és complement directe (verbs del tipus preocupar):

A la professora Canals li agrada fer classe a la tarda.
A la professora Canals li preocupa fer classe a la tarda.


Convé tenir en compte, però, que els verbs transitius que no són del tipus preocupar no incorporen la preposició a al complement directe desplaçat a la posició inicial:

He vist la Marta que marxava. →         

*A la Marta l'he vist que marxava.

La Marta l'he vist que marxava.


El futur preocupa la Marta. →              

*La Marta la preocupa el futur.

A la Marta la preocupa el futur.


Quan els verbs del tipus agradar i del tipus preocupar porten el complement en posició inicial, normalment no escrivim cap coma entre el complement i la resta de la frase:

*A la Marta, li agrada fer classe tot el dia.

A la Marta li agrada fer classe tot el dia.


*Als alumnes, els preocupa poc la política universitària.

Als alumnes els preocupa poc la política universitària.


En canvi, amb els altres verbs la coma és opcional. Depèn bàsicament del contrast que vulguem establir entre el complement i la resta de l'oració:

La Marta l'he vist que marxava.
La Marta, l'he vist que marxava.


En totes aquestes construccions en què el complement apareix en posició inicial (abans del verb) hi ha obligatòriament, com s'ha vist, un pronom feble que fa la mateixa funció que el complement.
 


Verbs conflictius en relació amb el complement directe i el complement indirecte

La puntuació en les tematitzacions a l'esquerra