Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

Ús incorrecte del plusquamperfet de subjuntiu

És incorrecte escriure en l'oració principal de les estructures condicionals el verb en plusquamperfet de subjuntiu (l'oració principal és la que no va introduïda per la partícula si). Hi correspon el condicional compost:

*Ho hagués pogut enviar, si m'haguessis donat més temps.

Ho hauria pogut enviar, si m'haguessis donat més temps.


En general, evitem el plusquamperfet de subjuntiu quan es pot substituir pel condicional compost:

*Pràcticament no hi havia espai per a una nova llei. Haver-ne fet una potser hagués estat bonic, però no sé si gaire útil.

Pràcticament no hi havia espai per a una nova llei. Haver-ne fet una potser hauria estat bonic, però no sé si gaire útil.