Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

Ús incorrecte del futur

No és correcte fer servir el futur (ni el futur simple ni el futur compost) amb valor de probabilitat o de suposició:

*A hores d'ara ja sabrà que no li han concedit la beca.
*Tal com ja coneixereu tots a través dels mitjans de comunicació...
*Ja haureu llegit el missatge d'ahir.
*No hauran caigut en l'error?


Per expressar probabilitat o suposició recorrem a la perífrasi amb deure:

A hores d'ara ja deu saber que no li han concedit la beca.
Tal com ja deveu conèixer tots a través dels mitjans de comunicació...
Ja deveu haver llegit el missatge d'ahir.
No deuen haver caigut en l'error?
 


Ús del futur

La perífrasi deure + infinitiu