Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

Ús del perfet perifràstic

En els textos de la URV fem servir el pretèrit perfet perifràstic (encara que el perfet simple també és normatiu):

*Us demanàrem que ens enviéssiu la documentació.

Us vam demanar que ens enviéssiu la documentació.


En el cas del verb deure, però, optem pel perfet simple:

*Va deure ser ell.

Degué ser ell.