Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

La perífrasi venir + gerundi

Amb sentit progressiu o duratiu, no utilitzem el verb venir seguit d'un gerundi:

*Aquestes Jornades es vénen organitzant des de fa cinc anys.
*Tradicionalment s'han vingut admetent dos punts de vista.
*El personal de vigilància, en l'horari indicat, romandrà a la consergeria dels centres, com venia fent fins ara.


Generalment optem pel temps verbal simple:

Aquestes Jornades s'organitzen des de fa cinc anys.
Tradicionalment s'han admès dos punts de vista.
El personal de vigilància, en l'horari indicat, romandrà a la consergeria dels centres, com feia fins ara.