Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

Gentilicis

En català i castellà, els gentilicis (la manera de designar els qui provenen d'un país, d'una ciutat, d'una regió, etc.) s'escriuen amb minúscula inicial. Els noms d'ètnies i tribus sense denominació territorial específica no en són una excepció:

un italià
un italiano

els bantus
los bantús o bantúes


En anglès, en canvi, s'escriuen amb majúscula inicial:

an Italian
the Bantus