Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

La concordança del participi

El participi pot concordar amb el pronom feble que fa de complement directe:

La carta l'han adreçada al director general.
Aquests papers els he vistos a la taula del Dr. Moll.
De propostes només n'han aprovades tres.


També pot concordar amb el pronom feble subjecte d'una oració d'infinitiu que faci de complement directe (s'indica en versaletes l'oració que fa de complement directe del participi):

La Raquel l'he sentida pujar a secretaria.
Els alumnes els he vistos treballar molt.


I també pot concordar amb el pronom feble complement directe d'una oració d'infinitiu que faci de complement directe dels verbs anomenats modals (voler, poder, saber, gosar) i del causatiu fer:

La pel·lícula, no l'ha volguda veure.
La cançó, no l'ha poguda sentir.
La resposta, no l'ha sabuda trobar.
La solució, no ens l'ha gosada dir.
La idea, no ens l'ha feta saber.


A la URV no ens inclinem per cap de les dues possibilitats (amb concordança i sense concordança), i per això procurem que no predominin d'una manera absoluta els textos sense concordança.