Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

Formes incorrectes del participi

Cal evitar algunes formes del participi, que són incorrectes:

admès / *admitit desproveït / *desprovist
cabut / *capigut  imprès / *imprimit
concebut / *concebit  inclòs / *incluït
conclòs / *concluït proscrit / *proscribit
concorregut / *concurrit proveït / *provist
debatut / *debatit sobreimprès / *sobreimprimit
decebut / *decepcionat sabut / *sapigut
depès / *depengut venut / *vengut