Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

Les construccions al + infinitiu i en + infinitiu amb valor temporal

Amb valor de circumstancial de temps podem escriure l'oració d'infinitiu precedida tant de la preposició en com de la contracció al. La pràctica de la URV no estableix cap preferència concreta:

Heu de girar l'esquerra a l'arribar / en arribar al primer corredor.
Si puc, al passar / en passar per Reus visitaré el Centre de Lectura.


També, naturalment, podem escriure una oració conjugada introduïda per quan:

Heu de girar a l'esquerra quan arribeu al primer corredor.
Si puc, quan passi per Reus visitaré el Centre de Lectura.


De tota manera, quan la preposició és en l'oració tendeix de vegades a incorporar, amb el valor temporal, un cert valor causal. Aquest valor no l'adquireix mai l'oració si és introduïda per al:

La biblioteca bull d'estudiants en arribar el mes de maig.


Si la construcció només té valor causal és inacceptable, i s'ha de reemplaçar per una oració introduïda per una conjunció causal:

*En haver suspès, no tindrà vacances.

Com que ha suspès, no tindrà vacances.