Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

L'infinitiu en oracions relatives

El verb de les oracions de relatiu ha de ser un verb conjugat. No és adequat escriure una oració relativa amb el verb en infinitiu:

*No tinc res que fer.
*Coneixes algú a qui preguntar això?


Les oracions relatives amb el verb en infinitiu sovint no es poden convertir en oracions relatives amb verb conjugat, sinó que cal substituir-les per oracions introduïdes per la preposició a o, sobretot, per la preposició per, que queden molt més naturals (però cal tenir en compte que no sempre és indiferent escriure a i escriure per):

No tinc res a fer / per fer.
Coneixes algú a qui podria preguntar això? / per preguntar-li això?