Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

Sobre la conjunció que

Cal vigilar especialment a no confondre la conjunció que amb un pronom relatiu, ja que la conjunció no porta mai accent. A més, cal tenir en compte que davant de la conjunció que no hi podem posar les preposicions a, amb, de ni en.
 


Caiguda de preposicions davant de que

Omissió de la conjunció que