Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

La conjunció ja que i la puntuació

A diferència d'altres conjuncions de subordinació, la conjunció ja que introdueix una oració que sempre va separada del cos de la frase principal per mitjà d'una coma:

*Va dir que no podia convèncer el poble d'unir-se al liberalisme ja que el poble "encara no ha madurat".

Va dir que no podia convèncer el poble d'unir-se al liberalisme, ja que el poble "encara no ha madurat".