Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

Abús de conjuncions i locucions adversatives

Normalment n'hi ha prou d'escriure una sola conjunció adversativa. Posar-ne dues de seguides no atorga més valor adversatiu a la frase i, en canvi, sí que resulta sovint carregós:

*Ja hem parlat de la dificultat que suposa analitzar un factor com aquest. Malgrat això, però, també hem avançat que no és difícil intuir la influència que té en el resultat.

Ja hem parlat de la dificultat que suposa analitzar un factor com aquest. Malgrat això, també hem avançat que no és difícil intuir la influència que té en el resultat.

Ja hem parlat de la dificultat que suposa analitzar un factor com aquest. Però també hem avançat que no és difícil intuir la influència que té en el resultat.


*Això explica per què a la ciutat es van deixar de fabricar, ara fa tres anys, els coneguts bolígrafs. Per contra, però, es va incrementar la producció d'encenedors.

Això explica per què a la ciutat es van deixar de fabricar, ara fa tres anys, els coneguts bolígrafs. Per contra, es va incrementar la producció d'encenedors.

Això explica per què a la ciutat es van deixar de fabricar, ara fa tres anys, els coneguts bolígrafs. Es va incrementar, però, la producció d'encenedors.