Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

Possessiu inadequat en lloc del pronom en

Prescindim del possessiu si podem posar en la frase, indicant el mateix, el pronom en:

Els alumnes podran consultar els exercicis que han fet i, si volen, podran demanar-ne la revisió.

*Els alumnes podran consultar els exercicis que han fet i, si volen, podran demanar la seva revisió.


D'aquest treball en destacarem la bona presentació.

*D'aquest treball destacarem la seva bona presentació.


El diccionari és una eina imprescindible, amb noves locucions i un índex que en facilita la localització.

*El diccionari és una eina imprescindible, amb noves locucions i un índex que facilita la seva localització.


L'arxiu té una clau de seguretat que n'impedeix el robatori.

*L'arxiu té una clau de seguretat que impedeix el seu robatori.


Les administracions donaran allotjament als immigrants mentre en tramiten la regularització.

*Les administracions donaran allotjament als immigrants mentre tramiten la seva regularització.


Passarem el temps que calgui examinant l'oració i analitzant-ne l'estructura profunda.

*Passarem el temps que calgui examinant l'oració i analitzant la seva estructura profunda.


El secretari s'encarrega de redactar l'ordre del dia de la reunió i de fer-ne la convocatòria.

*El secretari s'encarrega de redactar l'ordre del dia de la reunió i de fer la seva convocatòria.


Farem arribar un exemplar de la guia a cada secretaria per tal de facilitar-ne la consulta.

*Farem arribar un exemplar de la guia a cada secretaria per tal de facilitar la seva consulta.