Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

Les combinacions li ho, la hi i l'hi

En els darrers anys s'ha estès, en el cas del català escrit, la pràctica de reduir a l'hi les combinacions li ho i la hi. En els textos de la URV no fem aquesta reducció:

*L'han nomenat representant del grup, però encara no l'hi han comunicat.

L'han nomenat representant del grup, però encara no li ho han comunicat.


*Si necessita la fotocòpia, ja l'hi portarem.

Si necessita la fotocòpia, ja la hi portarem.


Tinguem en compte, de tota manera, que la combinació l'hi és adequada en altres casos:

Si necessita l'ordinador, ja l'hi portarem.
Ha dit que jo considero l'examen fàcil, i sí que l'hi considero.