Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

El pronom si

El pronom si no porta accent:

*El sistema nou, en mateix, no és ni més bo ni més dolent que l'anterior.

El sistema nou, en si mateix, no és ni més bo ni més dolent que l'anterior.